Innkalling til Orklas ordinære generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA avholdes i Den norske Opera & Ballett, Kirsten Flagstads plass 1, Oslo, torsdag 18. april 2013 kl. 15.00.

Frist for påmelding er 15. april 2013 kl. 15.00 (norsk tid). Innkalling til generalforsamlingen, inklusive vedlegg, følger vedlagt.

Trykt utgave av innkallingen er postlagt til alle aksjonærer med kjent bostedsadresse. Ønskes trykt utgave av vedlegg til innkallingen kan det bestilles på Orklas nettsider www.orkla.no.

Innkalling og andre saksdokumenter samt nærmere opplysninger om aksjeeiers rettigheter, er tilgjengelige på www.orkla.no.

Generalforsamlingen holdes på norsk med simultantolking til engelsk, og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no.

Det vil åpnes for registrering kl 13:30 på dagen for generalforsamling i Den norske Opera & Ballett, hvoretter det blir en enkel servering.


Orkla ASA
Oslo, 27. mars 2013

Kontaktpersoner:
Håkon Mageli, Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Tlf: 928 45 828

Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tlf: 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12