Innkalling til Orklas ordinære generalforsamling 2014

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA avholdes i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo, torsdag 10. april 2014 kl. 15.00. Frist for påmelding er 7. april 2014 kl. 15.00 (norsk tid). Innkalling til generalforsamlingen, inklusive vedlegg, følger vedlagt.


Trykt utgave av innkallingen er postlagt til alle aksjonærer med kjent

bostedsadresse. Ønskes en trykt utgave av vedlegg til innkallingen, kan denne bestilles på Orklas nettsider. 

Innkalling og andre saksdokumenter samt nærmere opplysninger om aksjeeiers rettigheter er tilgjengelige på www.orkla.no.


Generalforsamlingen holdes på norsk med simultantolking til engelsk, og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no.


Det vil åpnes for registrering kl. 13:30 på dagen for generalforsamling i Ingeniørenes Hus, hvoretter det blir en enkel servering.Orkla ASA

Oslo, 20. mars 2014


Kontaktpersoner:


Håkon Mageli, konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Tlf: 928 45 828


Rune Helland, direktør Investor Relations

Tlf: 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12