Innstilling fra valgkomiteen i Orkla ASA


Valgkomiteen i Orkla ASA har i dag innstilt Grace Reksten Skaugen og Jo Lunder som nye styremedlemmer i selskapet. I tillegg er Terje Venold innstilt som ny nestleder av bedriftsforsamlingen etter Dag Mejdell som har trukket seg som medlem av bedriftsforsamlingen på grunn av annet verv.


Det vil bli innkalt til et ekstraordinært møte i bedriftsforsamlingen for å behandle innstillingen. Møtet forventes avholdt i august.

Innstillingen følger vedlagt.

Kontaktperson: Idar Kreutzer +47 934 03 808

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12