Innstillinger til styrevalg i Orkla

23.05.2002: Orklas bedriftsforsamling skal i sitt møte 29. mai velge nye styremedlemmer.

Styremedlemmene Tom Ruud, Svein S. Jacobsen, Åse Aulie Michelet og Christen Sveaas er ikke på valg.

Styremedlemmene Frode Alhaug, Kjell E. Almskog og Bjørn Savén er på valg.

Valgkomitéen innstiller på gjenvalg av
* Kjell Almskog
* Bjørn Savén

Som nytt styremedlem (istedenfor Frode Alhaug) innstiller valgkomitéen på
* Anne Birgitte Lundholt

Anne Birgitte Lundholt er dansk, hun er adm. direktør i Danske Slagterier og har vært industri- og energiminister i den danske regjering i 1989-1993.

Valgperioden er to år.

På vegne av valgkomitéen:

Harald Arnkværn


Vedlegg: CV for Anne Birgitte Lundholt

CV
Navn: Anne Birgitte Lundholt
Født: 11. juni 1952 i Fredericia, Danmark
Civilstand: Ugift, ingen børn

Uddannelse:

1971: Matematisk/naturfaglig studentereksamen, Fredericia Gymnasium
1977: Cand.Scient.Pol, Århus Universitet
1983: HD i Udenrigshandel, Handelshøjskolen i København

Karriereforløb:

1977-1980: Dansk Arbejdsgiverforening, overenskomstforhandlinger og arbejdsmarkedspolitik.
I 1980 udstationeret i EF-Kommissionen i Bruxelles i 5 måneder.
1980-1988: Textilindustrien, kontorchef og senere vicedirektør, ansvarlig for handelspolitik,eksport og erhvervspolitiske spørgsmål.
1988-1989: Adm. Direktør, i Møbelfabrikantforeningen - efter fusion gennemført under min ledelse - ordførende direktør i Dansk Møbelindustri.
Udover ansvaret for organisationen også direktør for Møbelmessen i BellaCenter.
1989-1993: Industriminister, fra 1990 såvel Industri- som Energiminister (to departementer).
1990-1997: Medlem af Folketinget. Fra 1993 som bl.a. næstformand for den konservative gruppe og politisk ordfører.
1997: Administrerende direktør for Danske Slagterier.

Tillidsposter:

1993-1997: Bestyrelsesposter i bl.a. Nationalbanken, ITH A/S, Georg Jensen Damask A/S
Formand for Turismens Fællesråd.
1993-: Medlem af bestyrelsen i H.J. Hansen A/S
1997-1999: Næstformand for bestyrelsen i LEC Amba
1999-: Medlem af delegeretforsamlingen i Østifterne

Øvrige:
1988-: Censor ved Handelshøjskolerne, International Virksomhedsøkonomi.

Fritid: Golf og gamle træsejlskibe (medejer af en 100 år gammel galease)