Intern overføring av egne aksjer

Tirsdag 29. juli 2003 overførte Orkla 708.251 Orkla aksjer fra det 100 % eide datterselskapet Nordstjernen Holding AS til Orkla ASA til en pris på NOK 133,50 per aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter kjøpet er uforandret 10.313.533 aksjer. Generalforsamlingens beslutning om å amortisere 2.392.250 aksjer eid av Orkla forventes gjennomført i august i år. Orklas beholdning av egne aksjer etter amortisering vil bli 7.921.283.
 
I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 494.400 underliggende aksjer i gjenværende del av sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.