Intern overføring av egne aksjer

27.12.2004: Følgende 100 % eide datterselskaper av Orkla ASA har i dag solgt følgende antall Orkla-aksjer til Orkla ASA for NOK 200 per aksje.

 
XX Orkla
      77 135 aksjer
Oktav Invest
   4 424 380 aksjer
Rederi-A/S Orkla
     669 276 aksjer
Drammen Kjex
     519 320 aksjer
Salvesen- Thams
          56 aksjer
 
 
Totalt
   5 690 167 aksjer
 
Ingen av de ovennevnte datterselskaper vil etter overdragelsen eie noen Orkla-aksjer. Denne transaksjonen endrer ikke på Orklas rapporterte beholdning av egne aksjer, som fortsatt utgjør 6 516 071 aksjer.