Invitasjon til Orklas Investor Day

Se vedlagt invitasjon til Orklas Investor Day i London onsdag 14. september 2011 på:
 
London Stock Exchange
10 Paternoster Square
London EC4M 7LS
 
Programmet er inkludert i den vedlagte invitasjonen.
 
For å registrere deg til dette arrangementet, følg linken: 
http://invite.taylor-rafferty.com/_orkla/london_2011/Default.htm
 
Vennligst kontakt Julie Ryan hos King Worldwide Investor Relations dersom du har spørsmål vedrørende din registrering, reise eller andre arrangementsrelaterte ting. (email: jryan@king-worldwide.com, tlf: +44 (0)20 7614 2900).
 
Presentasjonene kan sees direkte via webcast på www.orkla.no.
 
Ledelsen i Orkla ser frem til å treffe deg på dette arrangementet.
 
Orkla ASA
Oslo, 30. juni 2011
 
Rune Helland, SVP Investor Relations, +47 2254 4411
Siv M. Skorpen Brekke, VP Investor Relations, +47 2254 4455
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12