Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 1. kvartal 2012, torsdag 3. mai

Orkla offentliggjør resultater for 1. kvartal 2012, torsdag 3. mai 2012 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.
 
Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45, Oslo. Presentasjonen samt påfølgende Q&A holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no. Presentasjonen kan også følges via telefonkonferanse på tlf: 21 03 33 94. Pinkode: 29228#.

Orkla ASA,
Oslo, 16. april 2012
 
Referanse Orkla Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke
Tel: +47 2254 4455
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12