Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 3. kvartal 2010

Orkla offentliggjør resultater for 3. kvartal 2010, torsdag 28. oktober 2010 kl. 07.00.
 
Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 i Oslo Konserthus, Munkedamsveien 14. Presentasjonen samt påfølgende Q&A simultanoversettes til engelsk. Hele presentasjonen og Q&A kan sees direkte via webcast på www.orkla.no.
 
Orkla ASA,
Oslo, 18. oktober 2010
 
Referanse Orkla Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke
Tel: +47 930 56093