Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 4. kvartal 2010

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } }

Orkla offentliggjør resultater for 4. kvartal 2010, torsdag 10. februar 2011 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

 

Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Presentasjonen samt påfølgende Q&A holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no.

 

 

Orkla ASA,
Oslo, 1. februar 2011

 

Referanse Orkla Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke
Tel: +47 2254 4455

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12