Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 4. kvartal 2011

Orkla offentliggjør resultater for 4. kvartal 2011, torsdag 9. februar 2012 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.
 
Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3 Oslo. Presentasjonen samt påfølgende Q&A holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no. Presentasjonen kan også følges via telefonkonferanse på tlf: 800 56 054. Pinkode: 3377904.
 

Orkla ASA,
Oslo, 19. januar 2012
 
Referanse Orkla Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke
Tel: +47 2254 4455
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12