Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 4. kvartal 2012 torsdag 7. februar

Orkla offentliggjør resultater for 4. kvartal 2012 torsdag 7. februar 2013 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

Presentasjon:
Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45, Oslo. Presentasjonen samt påfølgende Q&A holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no. Presentasjonen kan også følges direkte på tlf: 21 03 33 95. Pinkode: 29228#.

Orkla ASA
Oslo, 25. januar 2013

Kontakt:
Anders Kalleberg, Investor Relations
Tlf: 99 04 24 98

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12