Invitasjon til presentasjon av resultater for 1. kvartal 2010

Orkla offentliggjør resultater for 1. kvartal 2010, onsdag 5. mai 2010 kl. 07.00.

 

Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 i Oslo Konserthus, Munkedamsveien 14. Presentasjonen samt påfølgende Q&A simultanoversettes til engelsk. Hele presentasjonen og Q&A kan sees direkte via webcast på www.orkla.no.

 

 

Orkla ASA,

Oslo, 20. april 2010

 

Referanse Orkla Investor Relations:

Rune Helland

Tel: +47 2254 4411

Siv Merethe S. Brekke

Tel: +47 2254 4455

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12