Invitasjon til presentasjon av resultater for 3. kvartal 2006

Orkla offentliggjør resultater for 3. kvartal 2006 tirsdag 31. oktober 2006 kl. 07.00.

Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 i FELIX Konferansesenter på Aker Brygge, Bryggetorget 3. Presentasjonen samt påfølgende spørsmål-/svarsesjon simultanoversettes til engelsk. Både presentasjonen og spørsmål-/svarsesjonen kan sees via WebCast på www.orkla.no. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål via e-post.
 
Påmelding til presentasjonen i FELIX Konferansesenter sendes til info@orkla.no.
 
 
 
Referanser:
Rune Helland, Ass. dir. Investor Relations, Tel: +47 22 54 44 11
Siv M. Skorpen, Investor Relations, Tel: +47 22 54 44 55