Invitasjon til presentasjon av resultater for 4. kvartal 2009

Orkla offentliggjør resultater for 4. kvartal 2009, torsdag 11. februar 2010 kl. 07.00.

Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45 i Oslo. Presentasjonen samt påfølgende Q&A simultanoversettes til engelsk. Hele presentasjonen og Q&A kan sees direkte via webcast på www.orkla.no.

 

Orkla ASA,
Oslo, 20. januar 2010

 

Referanse Orkla Investor Relations:
Rune Helland
Tel: +47 22 54 44 11

Siv Merethe S. Brekke
Tel: +47 22 54 44 55