Invitasjon til presse- og analytikerkonferanser i dag 15. oktober 2012

Orkla ASA og Norsk Hydro ASA har blitt enige om å slå sammen sine virksomheter innenfor bearbeiding av aluminium. Det nye selskapet blir verdensledende leverandør av aluminiumsløsninger. I forbindelse med dette vil følgende konferanser bli avholdt i dag 15. oktober 2012:

Orkla og Hydro -  Presentasjon i Oslo
Orkla og Hydro avholder en presse- og analytikerkonferanse i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo kl 08:30.
Konferansen kan sees direkte via webcast på www.orkla.no

Orkla - Telefonkonferanse
Det vil bli avholdt en telefonkonferanse kl. 16:00. Deltakere vil være Konsernsjef i Orkla, Åge Korsvold og CFO Terje Andersen.

Telefonnummer: +47 23 18 45 74

Orkla ASA
Oslo, 15. oktober 2012

Kontaktpersoner:
Håkon Mageli, Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Telefon: +47 92 84 58 28

Rune Helland, Direktør Investor Relations
Telefon: +47 22 54 44 11/ +47 97 71 32 50

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12