Jens P Heyerdahl d.y.: Avslutter nå mine arbeidsoppgaver for Orkla

29.03.2004: Jeg har i dag meddelt konsernsjef i Orkla Finn Jebsen at jeg nå ønsker å avslutte mine arbeidsoppgaver for Orkla, og fraflytte mitt kontor.

Jeg har tatt denne beslutningen for å fremme ro og verne om Orklas langsiktige verdigrunnlag.  Jeg har intet ønske om å bidra til unødig personstrid eller fordekte aksjoner, og har ikke engasjert meg overfor enkeltaksjonærer eller andre med slikt formål.  Det har likevel over lengre tid vært fremsatt ubegrunnede påstander i mediene om det motsatte, basert på anonyme kilder.  Jeg konstaterer at denne medieaktiviteten etter manges mening belaster Orkla, og jeg ønsker å gi mitt bidrag til at den opphører.
 
Jeg ønsker med min beslutning samtidig å kunne stå fritt til å engasjere meg i saker og sammenhenger som jeg finner vesentlige.
  
Oslo, 29.03.04
 
Jens P. Heyerdahl d.y.