Jens P. Heyerdahl d.y. ønsker å fratre i løpet av neste år

Konsernsjef i Orkla ASA Jens P. Heyerdahl d.y. meddelte i går ettermiddag styrets formann Finn Hvistendahl at han ønsker å fratre som konsernsjef i løpet av sommeren 2001. Han meddelte deretter sin beslutning til Orklas Bedriftsforsamling i går .

”De siste par-tre år har jeg flere ganger overveiet om tiden var riktig for et lederskifte i Orkla. Den prosess som har pågått i konsernet siden i vår gjorde det imidlertid uaktuelt å gjennomføre skiftet. Nå er situasjonen avklart og styret har uttrykt sin tillit til selskapets ledelse. Da føler jeg tiden er inne til å forberede et lederskifte på en rolig og naturlig måte”, sier Heyerdahl.

”Den senere tids hendelser har demonstrert at Orkla-kulturen er bunnsolid. Vi har gode ledere på alle nivåer, og ikke minst viktig for meg: et sterkt tillitsmannsapparat. Det er mange dyktige og motiverte medarbeidere på alle nivåer, med stor arbeidskapasitet og sterk lojalitet til konsernet. Konsernet har i den senere tid til fulle demonstrert sin evne til å levere gode resultater og utvikle seg videre. Derfor har et skifte neste sommer alle forutsetninger for å bli til konsernets beste”.

Heyerdahl, som ble ansatt i Orkla i 1975, har vært konsernsjef i 21 år, og blir om kort tid 58 år gammel. I hans periode som sjef har konsernet vært utviklet fra et beskjedent utgangspunkt frem til dagens posisjon som Norges største private selskap.

Styrets formann Finn Hvistendahl sier i en kommentar at han respekterer den begrunnelse Heyerdahl har gitt for sin beslutning. Samtidig understreker han at Jens P. Heyerdahl d.y. har ledet Orkla gjennom en lang periode preget av vekst, lønnsomhet og høy avkastning for selskapets aksjonærer. Styret er opptatt av at denne gode utvikling kan føres videre i samme hovedretning som nå. Han gir uttrykk for at han overfor styret vil foreslå at adm.dir. Finn Jebsen overtar som Orklas konsernsjef.