Kapitalmarkedsdag

Orkla vil avholde kapitalmarkedsdag 17.-18. juni 2009. Ytterligere informasjon vil følge på et senere tidspunkt.

Orkla ASA,
Oslo, 19. februar 2009
 
Referanse:
 
Rune Helland
SVP Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 544411
 
Lars Røsæg
Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 544426