KiMs og OLW går sammen


Selskapet får navnet Scandinavian Snack Company (SSC). Det vil bestå av KiMs Danmark, KiMs Norge og OLW Snacks i Sverige.

SSC blir en ledende snacksvirksomhet i Norden, og vil sammen med Chips Abp sin finske og baltiske snacksvirksomhet ha ressurser til ytterligere ekspansjon utenfor Norden.

– Vi har inngått denne avtalen fordi vi tror det er industrielt riktig å gjøre det, og fordi vi tror begge parter vil tjene på det. Det viktigste med sammenslåingen er at vi oppnår en nordisk markedsdekning, men det vil også gi synergier innen innkjøp og produktutvikling, samt sparte nyinvesteringer i produksjon, sier adm. direktør Finn Jebsen, leder for Orklas merke-vare-område.

Styret i SSC får fem medlemmer, der tre utpekes av Chips Abp og to av Orkla. Frem til 2002 skal SSC ledes av Sture Carlson, konsernsjef i Chips Abp, som vil fungere som arbeidende styreformann.

Det nye selskapet blir finsk, med hovedkontor på Åland. Overdragelse av KiMs Norge forutsetter godkjennelse av det norske næringsdepartementet.

Orkla vil fortsatt eie 19,8 prosent av aksjene i Chips Abp.