Kommentar fra Finn Jebsen

25.01.2005: Finn Jebsen sier i en kommentar til styrets beslutning at han tar den til etterretning.

- I min periode som konsernsjef har Orklas aksjonærer hatt 80 prosent høyere avkastning enn gjennomsnittsinvestoren på Oslo Børs. Selskapets resultater har vært gode og i fremgang. Den organisasjon jeg etterlater meg er sterk og dyktig, og konsernet har et solid fundament for videre utvikling, sier Finn Jebsen.