Konkurransetilsynet hos Borregaard

13.03.2006: Konkurransetilsynet har i dag iverksatt bevissikring hos Orklas datterselskap Borregaard Industries Ltd.

Bevissikringen foretas med hjemmel i konkurranseloven § 25 og i medhold av kjennelse av Bergen tingrett av 24. februar 2006.
 
Formålet med bevissikringen er å søke etter bevis for å avkrefte eller bekrefte om selskapet har overtrådt konkurranseloven av 2004 § 10 og konkurranseloven av 1993 § 3-2 om konkurransebegrensende avtaler mellom foretak.
 
Borregaard vil samarbeide med konkurransetilsynet slik at bevissikringen kan gjennomføres så hurtig og skånsomt som mulig.