Konsernsenteret og Orklas selskaper i Sandakerveien samlokaliseres

Orkla har inngått en avtale med selskapet Evry om leie av kontorlokaler i Nedre Skøyen vei 26 i Oslo.

Hensikten er å samle de fleste av Orklas virksomheter i Oslo-området under samme tak. I løpet av høsten 2013 vil Orklas konsernsenter samlokaliseres med hovedkontorene til Orkla-selskapene Lilleborg, Lilleborg Profesjonell, Nidar, Sætre, KiMs, Pierre Robert Group og Axellus. Leieforholdet i Nedre Skøyen vei 26 går frem til planlagt ferdigstillelse av Orklas nye hovedkontor i Drammensveien 149 og 151.

Eiendomsprosjektene med samlokalisering i Nedre Skøyen vei og bygging av nytt kontorbygg i Drammensveien vil samlet sett gi en gevinst for Orkla, estimert til mellom 250 og 300 mill. kroner.

- Samlokalisering av Orklas virksomheter i Oslo er et viktig virkemiddel i konsernets strategiske utvikling. Vi ønsker allerede nå å samle mest mulig av vår virksomhet i Oslo-området. Dette gir rom for økt samhandling og erfaringsutveksling på tvers av selskaper, forretningsområder og konsernfunksjoner, sier konsernsjef Åge Korsvold.

Det er igangsatt en prosess for å finne alternative bruksområder og løsninger for Orklas kontorlokaler i Sandakerveien 56.

- Vi frigjør kontorbygg på Sandaker med stort utviklingspotensial. Samtidig samler vi konsernsenteret og selskapene i moderne og fysisk attraktive kontorlokaler sentralt på Skøyen. Vi er sikre på at dette vil være en god løsning frem til vårt nye hovedkontor står klart, sier Korsvold.

Nedre Skøyen vei 26 er et moderne og fleksibelt kontorbygg på 18.600 kvm. Bygget har møteromssenter, stor kantine, gymsal med garderober og parkeringsplasser til mer enn 250 biler. Kontorbygget ligger i fem minutters gangavstand til Skøyen stasjon for buss, trikk, tog og flytog.

Stabburets organisasjon på Mastemyr er ikke omfattet av flyttingen til Nedre Skøyen vei 26.

Orkla ASA
Oslo, 12. mars 2013


Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate AffairsHåkon Mageli
Mobil +47 928 45 828