Konsernsjef Finn Jebsen slutter i Orkla

25.01.2005: Styret i Orkla har - mot de ansattevalgtes stemmer - etter en samlet vurdering anmodet Finn Jebsen om å fratre sin stilling som konsernsjef i Orkla.

Som konsernsjef er konstituert  adm. dir. Dag J. Opedal.
 
Styret har iverksatt en prosess for å finne Finn Jebsens etterfølger. Så vel interne som eksterne kandidater vil bli vurdert.
 
Finn Jebsen har gjennom 25 år vært en sterk drivkraft i utviklingen av Orkla, de seneste fire år som selskapets konsernsjef. Styret vil takke Finn Jebsen for hans betydelige innsats for selskapet gjennom disse 25 år.
 
Styret i Orkla ASA
 
 
Pressekonferanse blir avholdt kl 1100 i dag på Orklas hovedkontor på Skøyen i Oslo.