Konsernsjef i Sapa Svein Tore Holsether slutter for å bli konsernsjef i Yara

Svein Tore Holsether, konsernsjef i selskapet for aluminiumsløsninger, Sapa, har informert styret om at han slutter i Sapa for å ta over som konsernsjef i det norske konsernet Yara International ASA, verdens største leverandør av mineralgjødsel.

Holsether tar over som konsernsjef i Yara senest fra 1. oktober 2015. Inntil han tiltrer sin nye rolle i Yara, fortsetter han i sin nåværende rolle som konsernsjef i Sapa.

Prosessen med å finne en etterfølger til Holsether er igangsatt, og ny konsernsjef for Sapa vil bli kommunisert når er rekrutteringsprosessen er fullført. 

Sapa er et joint venture eid 50/50 av Hydro og Orkla.

For ytterligere informasjon, se pressemeldinger fra Yara (http://www.yara.com/media/press_releases/index.aspx) og Sapa (http://www.sapagroup.com/en/newswall/).

Orkla ASA

Oslo, 30. mars 2015

Ref.:

Orkla ASA

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
E-post: rune.helland@orkla.no

Norsk Hydro ASA

Investorkontakt
Pål Kildemo
Tlf.: +47 970 96 711
E-post: Pål.Kildemo@hydro.com

Pressekontakt
Halvor Molland
Tlf.: +47 929 79 797
E-post: Halvor.Molland@hydro.com