Konvertibelt lån konverteres ikke

Orkla Industrier A/S, senere Orkla ASA, la sommeren 1981 ut et konvertibelt obligasjonslån pålydende NOK 40 mill. I dag gjenstår utestående obligasjoner tilsvarende nær NOK 30,6 mill.. Orkla eier, hovedsakelig gjennom A/S Drammen Kjexfabrikk, obligasjoner pålydende i alt vel NOK 30,5 mill. Styret i Orkla har nå besluttet at lånet ikke skal konverteres.

I lånet ligger en kursreserve, som hvis det var blitt konvertert, ville gitt Orkla en gevinst i størrelsesorden mellom NOK 800 og 900 mill. kroner. En konvertering ville ha representert en eierandel for Orkla på ca 4,5%. Beslutningen om ikke å konvertere lånet medfører at denne andelen amortiseres.