KORR*: Opsjonstildeling

KORR*: Vedlegg er oppdatert
 
I tråd med Generalforsamlingens vedtak 24. april 2008 er det i dag utstedt 2 915 000 opsjoner til ledende ansatte og nøkkelpersoner. Opsjonene har innløsningskurs 81,40 kroner med 6 års løpetid, og er utøvbar i de siste 3 årene.
 
Liste over primærinnsidere som berøres av transaksjonen følger vedlagt.
 
Samlet utstedte opsjoner etter dette er 11 057 170. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 1 400 000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 676 500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Orkla eier 21 987 390 egne aksjer.
 
 
 
Kontakter:
Rune Helland, SVP Investor Relations, Tel: +4722544411
Lars Røsæg, Investor Relations, Tel: +4722544426