Korreksjon Generalforsamling 2010

Vi viser til børsmelding fra ordinære generalforsamling torsdag 22. april 2010.

Det fremgår av denne børsmelding at alle saker ble vedtatt. Forslaget fra aksjonær Trond Bjørnstad på dagsorden punkt 11 ble behandlet dog ikke vedtatt av generalforsamlingen.

 

Orkla ASA,
Oslo, 23. april 2010

Kontakter Orkla Investor Relations:

Rune Helland, Tel: +47 977 13250

Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +47 930 56093
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12