Korreksjon - Meldepliktig handel - Aksjer til Ansatte 2009

Kjøpskurs, og følgelig antall aksjer ervervet av primærinnsidere, ble fastsatt på grunnlag av Orkla-aksjens sluttkurs 11. november 2009.
Korrekt kjøpskurs ble dermed fastsatt til 40,20 kroner pr. aksje, etter fradrag for en rabatt på 25 %.
 
Det er ingen endringer i vedlegg over antall aksjer ervervet av primærinnsidere samt ny beholdning som også ble vedlagt forrige børsmelding av 12.11.2009.

Orkla ASA,
Oslo, 12. november 2009
 
Referanse Orkla Investor Relations
Siv Merethe S. Brekke Tel: +47 930 56093