KORREKSJON: Meldepliktig handel BWG Homes ASA

Dette er en korreksjon av meldingen fra 08:59 05.10.2011 CEST. Årsaken til korreksjonen er: Orklas eierandel etter denne transaksjonen utgjør 7,52 % av kapital og stemmer.
 
Orkla ASA kjøpte tirsdag 4. oktober 2011, 92.108 stk aksjer i BWG Homes ASA. Aksjene ble kjøpt til kurs NOK 10,06 pr aksje. Orkla ASA eier etter dette 7.392.108 stk aksjer som utgjør 7,42 % av kapital og stemmer.
 
Espen Wiik, som er Vice President Strategy Development i Orkla ASA, er styremedlem i BWG Homes ASA.
 
Orkla ASA,
Oslo, 5. oktober 2011
 
Kontakt: 
Rune Helland
Direktør Orkla Investor Relations
Tell: +47 2254 4411
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12