Korreksjon: Orkla ASA: Renteregulering på obligasjonslån

Dette er en korreksjon av børsmeldingen fra 18. oktober 2013 på grunn av feil ISIN.

Det er fastsatt ny rente for ISIN NO 001 050291.7
Se dokumentasjon vedlagt.

Orkla ASA,
Oslo, 21. oktober 2013

Kontaktperson:
Anders Kalleberg, Investor Relations
Tlf: +47 99 04 24 98


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12