Korreksjon - renteregulering på obligasjonslån

Vi viser til børsmelding sendt tidligere i dag, den 26.04.
Det er fastsatt ny rente for ISIN NO 001 036491.2.
Se korrigert dokumentasjon vedlagt.

 

Orkla ASA,
Oslo, 26. april 2011

 

Referanse:
Arvid Østbø, Finanssjef
Tel: +47 917 76830

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12