Kraftutbygging i Sauda

28.04.2005: Styret i Orkla ASA godkjente 27. april beslutningen i Elkem om å gjennomføre vannkraftutbyggingen i AS Saudefaldene.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 1 640 MNOK og innebærer oppgradering av eldre anlegg, blant annet i henhold til offentlige pålegg om utfasing av smisveiste rør. Utbyggingen innebærer etablering av ny produksjonskapasitet på cirka 500 GWh. Byggestart vil finne sted i mai 2005 og anlegget ventes ferdig i løpet av 2008.