Krav om ekstraordinær generalforsamling i Fast Search & Transfer ASA

Som eier i Fast med 13,7 prosent av aksjekapitalen i selskapet fremmer Orkla krav om ekstraordinær generalforsamling med forslag om utskiftninger i styret.

Se vedlagte brev til selskapet, som i dag er oversendt styre og ledelse i Fast.
 
 
Ref.:    
Konserndirektør Roar Engeland - Telefon  +47 22 54 40 00
Investeringsdirektør Thomas Øybø - Telefon  +47 22 54 40 00