Kvartallstall 4.kvartal 2001

http://reports.huginonline.com/848612/99471.xls