Lån Norway Seafoods Holding

17.11.2003: Det vises til børsmelding av 16. oktober vedrørende refinansiering av lånet på ca. 600 mill. kroner.

Avtalen er nå gjennomført, og lånet blir nedbetalt med 150 mill. kroner i dag.