Lån Norway Seafoods Holding

16.10.2003: Orkla og Norway Seafoods Holding (NWSH) har sammen med de viktigste finanskreditorene kommet til enighet om refinansiering av lånet på 600 mill. kr på basis av den skisse til løsning som ble etablert 30. september.

Hovedelementene i den fremforhandlede avtale er at Orklas lån nedbetales med 150 mill. kr, samt at det etableres en sikkerhetspakke for restlånet på 450 mill. kr. Det refinansierte lånet løper til senest 31. desember 2004. Salgsretten mot Kjell Inge Røkke personlig opprettholdes.
 
Avtalen som er inngått legger grunnlaget for ro rundt driften og den fremtidige verdiskapning i NWSH-konsernet.
 
Det gjenstår fortsatt avklaring av forholdet til enkelte tredjeparter og av enkelte formelle forhold. Dette forventes brakt i orden innen rimelig tid.