Lån Norway Seafoods Holding

15.10.2003: Det vises til melding av 1. oktober der Orkla meddelte at forfall på lånet til Norway Seafoods Holding på 600 MNOK var forskjøvet til 14. oktober på basis av den skisse til løsning som forelå.

Partene er fortsatt i forhandlinger med sikte på å kunne inngå en avtale før utløpet av det nærmeste døgn.