Lån Norway Seafoods Holding

01.10.2003: Det har i den senere tid vært ført konstruktive forhandlinger rundt Orklas lån stort NOK 600 millioner til Norway Seafoods Holding.

Partene har kommet frem til en skisse til omforent, langsiktig løsning. Forutsetningene for denne skissen skal bekreftes i løpet av en 14 dagers periode og forfallstidspunktet er derfor forskjøvet tilsvarende. Inntil skissen er bekreftet er det ikke naturlig for Orkla å gi ytterligere kommentarer.