Lån til Norway Seafoods Holding

Orkla har mottatt varsel fra Norway Seafoods Holding (NWSH) om at det er mulig at selskapets lån hos Orkla ikke vil bli innfridd som forutsatt ved forfall 30.09. NWSH har imidlertid ikke endelig bekreftet et anticipert mislighold overfor Orkla. Orkla har tilskrevet styret i NWSH og understreket at Orkla forventer at det gjenstående lån betales som forutsatt ved forfall.

Orkla hadde pr. september 2002 en eksponering i aksjer og konvertibelt lån i NWSH på i alt ca NOK 1,1 mrd. Etter salg av aksjer i NWSH og nedbetaling av deler av lånet, gjenstår ovennevnte lån på i alt ca NOK 600 mill. som i sin helhet forfaller 30. september. Lånet var opprinnelig konvertibelt, men Orkla har som kjent besluttet ikke å konvertere lånet.
 
Dersom lånet fra Orkla til NWSH misligholdes vil Orkla iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre sine økonomiske interesser. Orkla har herunder en salgsrett til Kjell Inge Røkke personlig for den del av lånet som eventuelt misligholdes.
 
Frem til lånets forfallstidspunkt er det ikke naturlig for Orkla å gi ytterligere kommentarer.