Langsiktig verdiskapning i Orkla, Konserndirektør Dag J. Opedal, Stockholm 21 sep 2006

http://hugin.info/111/R/1076822/185363.pdf