Ledergruppe etableres for Orkla Spesialmaterialer

Fra og med 1. juli etablerer Orklas Spesialmaterialområde en ledergruppe med konserndirektør Ole Enger som leder.  I tillegg vil den bestå av John G. Thuestad (adm. dir. Elkem), Lennart Evrell (VD Sapa), Per Sørlie (adm. dir. Borregaard), Marius Grønningsæter (dir. forretningsutvikling og juridisk) samt Svein Tore Holsether (dir. forretningsutvikling og økonomi).
 
Orklas virksomhet er operativt organisert innenfor fire forretningsområder; Foods/Brands, Media, Spesialmaterialer og Finansielle Investeringer. Forretnings­områdene har strategisk og operativt ansvar for virksomhetens utvikling og utnytter Orklas fellesressurser i dette arbeidet.
 
Orkla Spesialmaterialer består av Elkem, Sapa, Borregaard samt eierposten i REC. Som innenfor de øvrige forretningsområdene etableres det for Spesialmaterialer fra 1. juli en ledergruppe.
 
Ledergruppen samarbeider allerede om utviklingen av flere store prosjekter i alle de tre hovedselskapene innenfor Orkla Spesialmaterialer, men vil også engasjere seg i selskapenes forbedrings- og strategiprosesser foruten i utviklingen av øvrige eksisterende og nye eierinteresser innenfor Orkla Spesialmaterialer.
 
Marius Grønningsæter er utnevt som direktør  for forretningsutvikling og juridisk i Spesialmaterialer. Svein Tore Holsether er utnevnt som direktør for forretningsutvikling og økonomi. Begge vil rapportere til Ole Enger og vil ha kontorplass ved Orklas hovedkontor i Karenslyst allé.
 
Elkems juridiske enhet blir fra samme dato slått sammen med Orklas juridiske enhet, ledet av juridisk direktør, Karl Otto Tveter.