Lederskifte i Kjemi

Egil M. Ullebø (58) vil fratre som adm.dir. for Orklas kjemivirksomhet, Borregaard, den 1.10.1999. Per A. Sørlie (41) er fra 1.7.1999 utnevnt til viseadministrerende for Borregaard og overtar som adm.dir. den 1.10.1999. Sørlie har vært i Borregaard siden 1990 og er i dag ansvarlig for finkjemivirksomheten. Ullebø vil den 1.10.1999 etterfølge Orklas konsernsjef Jens P.Heyerdahl d.y. som styreformann i Borregaard. I tillegg til å få konsernansvaret for kjemivirksomheten, vil Ullebø arbeide med konsernovergripende prosjekter i Orkla.