Lederskifte i Orkla Media

Jan Lindh (55) har meddelt Orklas ledelse at han etter vel 21 år i stillingen som administrerende direktør i Orkla Media ønsker å tre tilbake. Det er enighet om at fratredelsen vil skje på forsommeren og innen 30.06.2005.

Jan Lindh har hatt ansvaret for utviklingen av Orkla Media fra starten i 1983.  Under hans ledelse har selskapet vokst til å bli et av Nordens store mediekonsern, med ledende posisjoner i Norge, Danmark og Polen.  Selskapet omsetter i dag for nær 8 milliarder kroner og har ca. 7.000 ansatte.
 
"Etter en uvanlig lang og vellykket karriere i en og samme toppstilling er det forståelig at Jan Lindh nå ønsker avløsning.  Vi ønsker likevel å kunne dra nytte av hans kunnskaper og ressurser fremover, og har derfor anmodet ham om å delta i interne styreverv eller lignende, hvilket han har akseptert.  Han blir blant annet sittende som medlem av styret i Det Berlingske Officin og i styret i Orkla Press", sier styreformann i Orkla Media, Halvor Stenstadvold.
 
Som ny administrerende direktør i Orkla Media er ansatt Bjørn M. Wiggen (44).  Wiggen arbeidet i ulike stillinger i Orkla fra 1983, og var tilknyttet Orkla Media fra 1987-93, bl.a. som Jan Lindhs stedfortreder.  Fra 1993 har Wiggen arbeidet i bryggerisektoren, først i Pripps Ringnes i Stockholm, og deretter blant annet som sjef for Ringnes i årene fra 1998-2001.  Fra 2002 har Wiggen arbeidet i Carlsberg Breweries i København, med ansvar for bryggerivirksomheter i Tyskland og Øst-Europa.