Lederskifte i Orklas ånd

Orkla har et uttall av dyktige ledere og medarbeidere. Finn Jebsen har derfor kunnet sette sammen en hovedledelse med vekt på kontinuitet og fornyelse og som representerer en kombinasjon av fagkompetanse og personlige kvaliteter. Sammensetningen og den fortsatte ledelsesstruktur med hovedledelsen som et Executive Board har fremkommet etter en grundig saksbehandling basert på Orklas verdigrunnlag og forretningsmessige orientering. Selve prosessen forut for dette har vært et eksempel på det involverende lederskap som vi liker så godt i Orkla.

Jeg er glad på Orkla-fellesskapets vegne. Jeg er viss på at samarbeidet mellom hovedledelsen, ledelsene i forretningsområdene, tillitsvalgte og medarbeidere vil gi fortsatt lønnsom vekst for konsernet. Samarbeidet med de fagorganiserte og utviklingen av bedriftsdemokratiet i Orkla med sterke og selvstendige tillitsvalgte har hatt vesentlig betydning for Orklas utvikling gjennom hele Orklas nyere historie. Samarbeidet har styrket vår løpende konkurranseevne og vår evne til kontinuerlige omstillinger og dermed vår evne til å skape verdier for våre eiere.

Vi gjennomlever nå en periode preget av overfladiske holdninger til hva verdiskapning er. Slik var det også i jappetiden på åttitallet. Vår bedriftskultur er et vern mot kortsiktighet og overfladiskhet og holder oss uforstyrret på en kurs som gir langsiktig verdiskapning for våre eiere.

For egen del har det vært inspirerende og givende å stå i spissen for utviklingen av Orkla i over 20 år, siden jeg ble utnevnt til viseadm. direktør i Orkla sommeren 1977. Orkla har sterke posisjoner hjemme og ute, en sunn og stolt bedriftskultur og betydelig konkurransekraft. De senere år har vært preget av en sterk internasjonalisering for vårt konsern. Det har medført at nye kulturer og miljøer er kommet inn i fellesskapet. Det har vært positivt i enhver henseende - det har beriket vårt arbeidsfellesskap, samtidig som ulike miljøer er blitt integrert i konsernfellesskapet på en fin måte. Internasjonaliseringen har samtidig vært en nødvendig forutsetning for vår posisjon som et sterkt norsk selskap.

Orkla har hatt medgang og møtt motstand. Mange av våre motstandere har helt andre mål og verdier enn våre. Valget av Finn Jebsen som konsernsjef betyr at vårt verdigrunnlag, vår orientering og vår arbeidsmåte føres videre. Det er en seier.
Orkla kjennetegnes av kvalitet i alle deler av konsernet og hos den enkelte medarbeider. Finn Jebsen er ikke bare faglig sterk, men representerer det aller beste når ekte vennskap, støtte, omsorg og hjertedannelse er viktige forutsetninger for å greie å mestre livets tyngste stunder. Hans kompromissløse krav til ordentlighet representerer det beste i Orkla-kulturen.

Hovedledelsen med Tom Vidar, Halvor, Finn og meg selv har delt gleder og sorger i tykt og tynt. Vi har hatt det gøy sammen, kollokvert og trivdes sammen. Det vil vi fortsatt gjøre, men i nye roller. Ettertenksomhet og handlekraft har preget vårt arbeide.

Jeg ser frem til å arbeide videre for Orkla i en non-executive posisjon på områder hovedledelsen mener jeg kan bidra. Samtidig benytter jeg anledningen til å takke medarbeidere, tillitsvalgte og ledere i alle deler av konsernet for all den støtte jeg har opplevet i min tid som leder av Orkla-konsernet.

Jens P. d.y.