Legionellaforekomst og sannsynlig spredning fra Borregaard

08.06.2005: Det er konstatert legionellaforekomst i et scrubberanlegg ved Borregaard Fabrikker i Sarpsborg. Anlegget er sannsynlig smittekilde for legionellaepidemien i området

Borregaard beklager sterkt det som har skjedd og vil uttrykke vår dype medfølelse overfor de som uforskyldt er rammet av legionellasmitten og deres pårørende. Det er svært tungt at vår virksomhet har hatt forekomst og sannsynlig spredning av legionella som har ført til så alvorlige konsekvenser for mange mennesker. Vår virksomhet er avhengig av tillit fra våre omgivelser og derfor er dette også en trist dag for alle som arbeider i Borregaard, sier administrerende direktør Per Sørlie i Borregaard.
 
Det som er den primære oppgave for oss nå er å forsikre oss om at videre drift skjer slik at mennesker i og rundt vårt anlegg kan føle seg trygge.
 
Vi holder på med desinfisering av anlegget og vil etablere rutiner for overvåkning og desinfisering av legionella før oppstart av anlegget.
 
Det er ny kunnskap for oss at en legionellaepidemi kan ha sitt utgangspunkt i et scrubberanlegg av denne typen. Verken vi, våre utstyrsleverandører, bransjeeksperter eller helsemyndighetene kjenner til at slike anlegg har vært årsak til legionellaspredning. For det aktuelle anlegget har vi hatt faste rengjøringsrutiner som innebærer grundig rengjøring hver 3-4 uke.
 
Vi har lagt ned og vil legge ned betydelige ressurser i en bred gjennomgang av hele anlegget også med ekstern, faglig bistand slik at framtidig drift av anlegget skal være trygg.