Ligninselskapet med Sappi Saiccor etablertOrkla

Orklas kjemivirksomhet, Borregaard, og det sør-afrikanske selskapet Sappi Saiccor har nå etablert det 50-50 eide selskapet som skal produsere ligninbaserte produkter nær Durban.

Avtalen er basert på intensjons-avtalen som ble offentliggjort 8.6.1997. Første spadestikk for bygging av ny fabrikk er tatt. Dette vil gi en årskapasitet på 55.000 tonn lignin, men med utvidelses-muligheter opp mot 200.000 tonn lignin. Investeringen i første byggetrinn ligger på ca. 160 mill. kr. Produksjonen ventes å komme igang ved årsskiftet 1998/99. Fabrikken vil få ca. 40 ansatte.

Lisbeth Lindberg, Direktør Informasjon/Investor Relations tlf.: 22 54 44 23/22 54 40 00

Orkla Hugin