Lokalt konsortium kjøper Salvesen & Thams

Orkla selger Salvesen & Thams til et konsortium med lokal forankring i Trøndelag, ledet av Orklas tidligere konsernsjef Bjørn M. Wiggen.

Orkla ASA har besluttet å selge inntil 100 % av aksjene i selskapet Salvesen & Thams. Kjøper er et konsortium ledet av Orklas tidligere konsernsjef Bjørn M. Wiggen og består for øvrig av ansatte i Salvesen & Thams samt lokale investorer som er invitert til å delta i konsortiet. Konsortiet forventes endelig etablert i løpet av 4. kvartal 2012, slik at transaksjonen kan gjennomføres før årsskiftet.

Salgssummen for virksomheten i Salvesen & Thams er 235,3 mill. kroner.

Selskapet ble stiftet i 1898 for å levere transporttjenester og elektrisk kraft til gruvedriften på Løkken Verk. Da gruvedriften ble lagt ned i 1987 fikk Salvesen & Thams i oppgave å bevare og formidle Orklas historie, i tillegg til å drive næringsutvikling gjennom investeringer i virksomheter på Løkken Verk og i regionen.

Salvesen & Thams har tre forretningsområder: kraft, eiendom og investeringer. Innen kraft omsetter selskapet ca. 29 GWh fra fem mindre kraftverk. Selskapet eier ca. 11.000 dekar eiendom, bestående av skog/utmark og industriområder samt boligtomter og -eiendommer. Investeringsporteføljen består av eierandeler i en rekke selskaper, i hovedsak lokalisert i Midt-Norge. De største engasjementene er i Axess (20 %), Medistim (10 %), Devico (20 %), Ayanda (11 %), Dynamic Rock Support (35 %) og Simpro (45 %).

Salvesen & Thams har 9 fast ansatte.

Gjesteboligen på Løkken vil fortsatt være i Orklas eie. Løkken kirke vil bli tilbudt overført til Meldal Kirkelige Fellesråd sammen med et fond på 1 mill. kroner. De historiske eiendommene på Løkken knyttet til Thamshavnbanen vil bli tilbudt overført til stiftelsen Orkla Industrimuseum sammen med et fond på 20 mill. kroner. Museumsfondet skal bidra til å bevare gruvehistorien på Løkken Verk og sikre videre drift av Thamshavnbanen.

- Orkla er opptatt av å ivareta Løkken Verk, hvor konsernets historie startet. Gjennom årene har vi gjort en rekke investeringer her. Nå står vi midt i en transformasjonsfase, der Orkla skal omdannes til å bli et merkevareselskap. Vi ser at nye eiere vil være bedre egnet til å ivareta oppgavene knyttet til Løkken Verk samt videreutvikle Salvesen & Thams. Da Wiggen innledet en dialog om dette i sommer, var vi derfor positive. Med ham i spissen for en lokal forankring på eiersiden er vi trygge på at vi har funnet den beste løsningen for alle parter, sier konsernsjef Åge Korsvold i Orkla.

Bjørn M. Wiggen har vært styreleder i Salvesen & Thams i over 20 år og har en sterk tilknytning til Løkken Verk.

- Jeg er svært glad for at vi nå kan få videreutvikle selskapet med sterke lokale eiere. Dette gir oss helt nye muligheter til å skape vekst og verdier i lokalmiljøet og i hele regionen. Salvesen & Thams skal være en sentral næringslivsaktør i Midt-Norge og drive næringsutvikling basert på aktivt eierskap, sier Wiggen. - Selv ser jeg frem til å flytte tilbake til Trøndelag og engasjere meg som arbeidende styreleder for å støtte opp om selskapets offensive strategi.


Orkla ASA
Oslo, 28. september 2012

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Telefon +47 928 45 828

Bjørn M. Wiggen
Telefon +47 478 20 937