Lønnsom vekst i Orkla

Orklas resultat før skatt i første kvartal ble 1,7 mrd. kr, opp fra 1,0 mrd kr samme periode i fjor. Merkevarevirksomheten viste en tilfredsstillende underliggende utvikling. Elkem viste fremgang sammenlignet med 4. kvartal 2004, men driftsresultatet var svakere enn i 1. kvartal 2004.

Første kvartal videreførte den dynamiske perioden Orkla er inne i med betydelige strukturelle endringer. I etterkant av salget av Carlsberg-andelen er det gjort flere store oppkjøp. Elkem/Sapa og det russiske selskapet SladCo er regnskapsmessig konsolidert inn i konsernet fra nyttår, mens det nordiske snackskonsernet Chips er konsolidert inn fra 1. mars.
 
Både omsetning og driftsresultat i Orkla er nå større enn i "Carlsberg-tiden". Med de nye virksomhetene lå Orklas proforma årsomsetning 2004 på nivå 56 mrd. kr, mot 45 mrd. for 2003, mens driftsresultat[1] tilsvarende var på 4,8 mrd. kr, mot 3,8 mrd. året før.
 
- Orkla har vært gjennom store strukturelle endringer over det siste året, og ikke minst det siste kvartalet. Etableringen av det nye området Spesialmaterialer åpner nye muligheter, og vi vil nå se nærmere på samordnings- og vekstmulighetene innen hele området, sier konstituert konsernsjef Dag J. Opedal.
 
Avkastningen på investeringsporteføljen var i 1. kvartal på 8,4 prosent. Eierandelen i Elkem er overført til industriområdet, og porteføljen har nå en markedsverdi på 14,5 mrd. kr. Inves­terings­området fikk et høyt resultat med realisering av porteføljegevinster og salg av eiendommer.
 
Orklas omsetning i 1. kvartal ble 13,3 milliarder kr, en mindre nedgang på 242 mill. kr. fra samme periode i fjor[2]. Påskeeffekter trakk ned på Merkevareområdet, mens Borregaard fikk lavere omsetning som følge av restrukturering og salg av virksomheter.
 
Vedlegg:
- Konsernets Resultatregnskap
- Konsernbalanse
- Resultat pr. område

[1] før goodwill og andre inntekter og kostnader
[2] proforma 2004