Mattias Orrenius ny direktør for Investor Relations i Orkla ASA

Mattias Orrenius er utnevnt til ny direktør for Investor Relations i Orkla ASA fra 1. juni 2015. Han overtar etter Rune Helland, som har takket ja til å lede Investor Relations i DNB.

Mattias Orrenius har siden 1. august 2013 vært leder for Økonomisk Planlegging og Analyse i Orkla ASA. Han har vært ansatt i Orkla siden 2009 og har solid erfaring fra økonomistillinger i ulike deler av konsernet. Orrenius er utdannet siviløkonom fra Ekonomihögskolan ved Universitetet i Lund, Sverige. 

Han overtar stillingen som direktør for Investor Relations 1. juni 2015 etter Rune Helland, som har ledet Investor Relations i Orkla i 14 år. I løpet av denne tiden har Orkla mottatt flere priser for IR-arbeidet, deriblant vunnet Stockman-prisen tre ganger.

- Mattias kjenner Orkla godt gjennom sin erfaring fra ulike deler av konsernet, og vi er svært glad for at han nå blir direktør for Investor Relations. Samtidig vil vi takke Rune for hans lojale innsats for konsernet gjennom mange år. Han har vært en svært viktig bidragsyter i å bygge tillit til Orkla i investormarkedene. Vi ønsker både Mattias og Rune lykke til med nye oppgaver, sier Jens Bjørn Staff, konserndirektør Økonomi & Finans i Orkla ASA.

Elise Andersen Heidenreich fortsetter i en 50 % stilling i Investor Relations i Orkla ASA, slik hun har gjort siden 5. februar i år. Andersen Heidenreich er senior kommunikasjonsrådgiver i konsernet og fordeler tiden mellom Investor Relations og Kommunikasjon. Elise er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Stirling, Skottland, og har solid erfaring fra IR- og kommunikasjonsarbeid i børsnoterte selskaper, sist som direktør Investor Relations i Norwegian Property, og før det i STX Europe, tidligere Aker Yards.

Orkla ASA
Oslo, 27. mars 2015

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828